CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1077/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài Nguyên và Môi trường

20/11/2020

11/20/2020

Nghị quyết 01-NQ/TU

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

30/12/2020

12/30/2020

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai

02/11/2020

11/02/2020

Quyết định 888/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục gồm 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sơ Tư pháp

18/09/2020

9/18/2020

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

18/09/2020

9/18/2020

Báo cáo 146/BC-UBND

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba - HĐND tỉnh khoá XI

08/10/2020

10/08/2020

Công văn 3378/VP-NC

Công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC

08/10/2020

10/8/2020

Báo cáo 1467/BC-SNV

Báo cáo Tổng hợp kết quả theo dõi việc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế trong CCHC năm 2019

14/09/2020

9/14/2020

Báo cáo 140/BC-UBND

Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2020

28/09/2020

9/28/2020

Quyết định 133/QĐ-VP

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh

19/09/2020

9/19/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai