CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 534/QĐ-UBND

Quyết định tạm ứng kinh phí cho UNBD huyện Đức Cơ để thực hiện đo đạc địa chính, kiểm đếm, cắm mốc ranh giới diện tích đất cần thu hồi phục vụ cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu trung tâm khu kinh tế của khẩu quốc tế Lệ Thanh

30/08/2019

8/30/2019

Quyết định 522/QĐ-UBND

Quyết định giao bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập tại các huyện, thị xã, thành phố

28/08/2019

8/28/2019

Quyết định 851/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ thi tuyển sinh viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh Gia Lai

17/08/2019

8/17/2019

Báo cáo 113/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghệ cho lao động nông thôn

26/08/2019

8/26/2019

Công văn 1844/UBND-NC

Triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của Bộ nội vụ

23/08/2019

8/23/2019

Quyết định 468/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025

12/08/2019

8/12/2019

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/08/2019

8/15/2019

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/08/2019

8/5/2019

Thông báo 50/TB-UBND

Thông báo KL của đc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác VSATTP những tháng còn lại năm 2019

02/08/2019

8/2/2019

Báo cáo 105/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

05/08/2019

8/5/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai