CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 70/BCĐ-NTM

báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

26/05/2017

26/5/2017

Quyết định 1388/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 xã Ia Kla

12/06/2017

12/6/2017

Quyết định 1387/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt KH và dự toán kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 xã Ia Din

12/06/2017

12/6/2017

Kế hoạch 83/KH-BCĐNTM

KH thực hiện công tác tập huấn về xây dựng nông thôn mới năm 2017

22/06/2017

22/6/2017

Quyết định 676/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020

18/05/2017

18/5/2017

Công văn 1104/UBND-KT

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện gđ 2017-2020

23/06/2017

23/6/2017

Kế hoạch 89/KH-UBND

KH triển khai thực hiện QĐ số 619/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Cơ gđ 2017-2020

13/07/2017

13/7/2017


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai