CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 17/KH-UBND

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Đức Cơ năm 2017

10/02/2017

10/2/2017

Báo cáo 60/BC-UBND

Danh sách cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện; chuyên trách về xây dựng NTM cấp xã

17/02/2017

17/2/2017

Kế hoạch 23/KH-UBND

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức xây dựng NTM huyện Đức Cơ giai đoạn 2017-2020

20/02/2017

20/2/2017

Kế hoạch 22/KH-UBND

Tuyên truyền Chương trình MTQG XD NTM trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2017-2020

20/02/2017

20/2/2017

Kế hoạch 09/KH-HĐND

Về công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2016, năm 2017

22/02/2017

22/2/2017

Quyết định 53/QĐ-BCĐCTMTQG

ban hành quy chế hoạt động của văn phòng điều phối CT MTQG xây dựng NTM

03/05/2017

3/5/2017

Công văn 20/BCĐ-NTM

Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2016-2020 phụ trách theo dõi mục 18.6 của tiêu chí số 18 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây sựng nông thôn mới

23/02/2017

23/2/2017

Công văn 32/BCĐ-NTM

về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

27/03/2017

27/3/2017

Quyết định 25/QĐ-UBND

Ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/03/2017

23/3/2017

Báo cáo 30/BC-HĐND

báo cáo kết quả giám sát về công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, năm 2017

31/03/2017

31/3/2017


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai