CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2114/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đề án duy trì và nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí nông thôn mới xã Ia Krêl, gđ 2017-2020

28/09/2017

28/9/2017

Báo cáo 534/BC-UBND

Tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

12/10/2017

12/10/2017

Thông báo 136/TB-BCĐNTM

kết quả làm việc của BCĐ các Chương trình MTQG huyện gđ 2016-2020 tại các xã về xây dựng nông thôn mới

27/10/2017

20/10/2017

Công văn 1495/UBND-KT

Về việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới và tiêu chí số 7 về chợ nông thôn thuộc CT MTQG XDNTM trên địa bàn huyện

23/08/2017

23/8/2017

Danh sách 1506/DS-UBND

Về việc xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và năm 2018

24/08/2017

24/8/2017

Báo cáo 278/BC-SNN

Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 22 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017

18/08/2017

18/8/2017

Công văn 82/VPĐP-NTM

rà soát, đăng ký danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và năm 2018

18/08/2017

18/8/2017

Công văn 1353/SNN-NTM

chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

18/08/2017

18/8/2017

Công văn 1990/STNMT-CCBVMT

hướng dẫn thực hiện 5 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm

22/08/2017

22/8/2017

Quyết định 167/QĐ-UBND

kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Đức Cơ

08/02/2017

8/2/2017


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai