CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 428/QĐ-UBND

Quyết định công nhận làng Mook Trêl, xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

18/03/2020

3/18/2020

Quyết định 427/QĐ-UBND

Quyết định công nhận làng Krêl xã Ia Krêl đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

18/03/2020

3/18/2020

Báo cáo 35/BC-ĐTĐNTM

Báo cáo Thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS tại làng Krêl xã Ia Krêl và làng Mook Trêl, xã Ia Dom năm 2019

04/03/2020

3/4/2020

Báo cáo 74/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến năm 2020

03/03/2020

3/3/2020

Báo cáo 70/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

28/02/2020

2/28/2020

Thông báo 35/TB-VP

Thông báo KL của đồng chí Trịnh Văn Thành-PCT UBND huyện kiêm Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tại buổi làm việc với xã Ia Nan, Ia Krêl về xây dựng nông thôn mới

28/02/2020

2/28/2020

Báo cáo 866/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện duy tu, bảo dưỡng, làm mới và phương án xử lý công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn huyện

20/12/2019

12/20/2019

Báo cáo 865/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi trong xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Cơ

20/12/2019

12/20/2019

Tờ trình 213/TTr-UBND

Tờ trình về việc đăng ký danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng năm 2020 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

23/12/2019

12/23/2019

Công văn 2401/UBND-KT

2401 thống nhất danh sách 15 thôn, làng đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

13/12/2019

12/13/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai