CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1352/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn Dự phòng NSTW năm 2020 (đợt 1) hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

27/08/2020

8/27/2020

Quyết định 1220/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 3)

31/07/2020

7/31/2020

Quyết định 1302/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư từ nguồn Dự phòng NSTW năm 2020 (đợt 2) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

17/08/2020

8/17/2020

Quyết định 1295/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

13/08/2020

8/13/2020

Báo cáo 541/BC-UBND

Báo cáo Tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện đến ngày 10/8/2020

17/08/2020

8/17/2020

Báo cáo 514/BC-UBND

Báo cáo Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

03/08/2020

8/3/2020

Báo cáo 506/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

30/07/2020

7/30/2020

Quyết định 1052/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩn (OCOP) năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

30/06/2020

6/30/2020

Quyết định 940/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục và giao kế hoạch vốn duy tu, bảo dưỡng công trình CSHT Chương trình 135 thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020

11/06/2020

6/11/2020

Báo cáo 408/BC-UBND

Thông báo về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, làng khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020

09/06/2020

6/9/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai