CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 38/UBND-KT

Thống nhất dánh sách 02 thôn, làng đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đăng ký với Tỉnh

11/01/2021

1/11/2021

Báo cáo 820/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông Chương trình MTQG xây dựng NTTM trên địa bàn huyện Đức Cơ

31/12/2020

12/31/2020

Báo cáo 795/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập và tình hình nợ đọng XDCB thuộc CTMTQG NTM từ năm 2015 đến 2020 và mục tiêu thực hiện đến năm 2021

21/12/2020

12/21/2020

Quyết định 1926/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh và giao kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 4)

16/12/2020

12/16/2020

Kế hoạch 145/KH-UBND

Kế hoạch tái canh cây cà phê trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

30/12/2020

28/12/2020

Quyết định 1793/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2)

10/11/2020

11/10/2020

Quyết định 1732/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 1)

29/10/2020

10/29/2020

Quyết định 1580/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư từ nguồn Dự phòng NSTW năm 2020 (đợt 2) lần 3 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

30/09/2020

9/30/2020

Báo cáo 630/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng; Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2020

08/10/2020

10/8/2020

Quyết định 1474/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 5)

19/09/2020

9/19/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai