CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chương trình 26-CTr/HU

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

30/08/2021

8/30/2021

Chương trình 23/CTr/HU

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

30/07/2021

7/30/2021

Chương trình 19-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, về xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2021 -2025

21/06/2021

6/21/2021

Chương trình 20-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, về giảm nhanh hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 -2025

21/06/2021

6/21/2021

Chương trình 18-CTr/HU

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

28/05/2021

5/28/2021

Chương trình 12-CTr/HU

Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

29/01/2021

01/29/2021

Chương trình 08-CTr/HU

Chương trình làm việc năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện Đức Cơ khoá VII

18/12/2020

12/18/2020

Kế hoạch 2225/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020

30/10/2020

10/30/2020

Quyết định 598/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

03/11/2020

11/03/2020

Quy Chế 01-QC/HU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ khoá VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/10/2020

10/12/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai