CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chương trình 38-CTr/HU

Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

21/04/2022

4/21/2022

Chương trình 31-CTr/HU

Chương trình, lịch làm việc năm 2022 của BTV Huyện uỷ

31/12/2021

12/31/2021

Chương trình 31-CTr/HU

Chương trình làm việc năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

31/12/2021

12/31/2021

Nghị quyết 04-NQ/HU

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá VII về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

21/12/2021

12/21/2021

Chương trình 26-CTr/HU

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

30/08/2021

8/30/2021

Chương trình 23/CTr/HU

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

30/07/2021

7/30/2021

Chương trình 19-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, về xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2021 -2025

21/06/2021

6/21/2021

Chương trình 20-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, về giảm nhanh hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 -2025

21/06/2021

6/21/2021

Chương trình 18-CTr/HU

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

28/05/2021

5/28/2021

Chương trình 12-CTr/HU

Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

29/01/2021

01/29/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai