CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2026 của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

10/08/2021

8/10/2021

Thông báo 13/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá XII

10/08/2021

8/10/2021

Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/10/2020

10/12/2020

Nghị quyết 129/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

10/12/2020

12/10/2020

Nghị quyết 232/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/07/2020

7/09/2020

Kế hoạch 804/KH-HĐND

Kế hoạch Giám sát "Tình hình cấp Giấy CNQSD đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh"

09/03/2020

3/09/2020

Báo cáo 849/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra và trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám-HĐND huyện khoá VI

13/12/2019

12/13/2019

Báo cáo 107/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

20/12/2019

12/20/2019

Kế hoạch 150/KH-HĐND

Kế hoạch khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

04/11/2019

11/04/2019

Báo cáo 221/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả khảo sát "Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số CCHC của tình Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo

05/11/2019

11/05/2019


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai