CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 157/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

30/09/2022

9/30/2022

Nghị quyết 158/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

30/09/2022

9/30/2022

Nghị quyết 156/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

30/09/2022

9/30/2022

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023

08/07/2022

7/08/2022

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

4/15/2022

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

4/15/2022

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

4/15/2022

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2026 của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

10/08/2021

8/10/2021

Thông báo 13/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá XII

10/08/2021

8/10/2021

Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/10/2020

10/12/2020


|<<1 2 3 4 5>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai