CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 125/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2021

30/08/2021

8/30/2021

Kế hoạch 124/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/08/2021

8/25/2021

Kế hoạch 119/KH-UBND

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025

10/08/2021

8/10/2021

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới trên địa bàn huyện Đức Cơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

13/08/2021

8/13/2021

Kế hoạch 113/KH-UBND

Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/07/2021

7/28/2021

Kế hoạch 116/KH-UBND

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn huyện

05/08/2021

8/5/2021

Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/07/2021

7/28/2021

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 20217-2021" huyện Đức Cơ năm 2021

21/05/2021

5/21/2021

Kế hoạch 81/KH-UBND

Kế hoạch phát triển Du lịch huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

24/05/2021

5/24/2021

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch phát triển nhà ở đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2021

27/05/2021

5/27/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai