CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 03/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

18/01/2021

01/18/2021

Kế hoạch 209/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 ( PfiZer ) được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

01/11/2021

11/01/2021

Kế hoạch 216/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca ) được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

04/11/2021

11/4/2021

Kế hoạch 144/KH-UBND

Kế hoạch lập quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn huyện Đức Cơ gia đoạn 2021-2025

27/10/2021

10/27/2021

Kế hoạch 205/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/10/2021

10/25/2021

Kế hoạch 203/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/10/2021

10/25/2021

Kế hoạch 204/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/10/2021

10/25/2021

Kế hoạch 199/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

20/10/2021

10/20/2021

Kế hoạch 142/KH-UBND

Kế hoạch giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ

14/10/2021

10/14/2021

Kế hoạch 177/KH-BCĐPCGD,XMC

Kế hoạch Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2021

24/09/2021

9/24/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai