CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 166/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ

29/12/2021

12/29/2021

Kế hoạch 159/KH-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Đức Cơ

14/12/2021

12/14/2021

Kế hoạch 59/KH-PGDĐT

Kế hoạch giáo dục hoà nhập người khuyết tật năm học 2021-2022

16/11/2021

11/16/2021

Kế hoạch 154/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển thƣơng mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

19/11/2021

11/19/2021

Báo cáo 236/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca ) được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/11/2021

11/25/2021

Kế hoạch 38/KH-HĐND

Kế hoạch Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

08/11/2021

11/08/2021

Kế hoạch 147/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Đức Cơ đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19

08/11/2021

11/08/2021

Kế hoạch 148/KH-UBD

KẾ HOẠCH Về việc cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2021 và những năm tiếp theo

09/11/2021

11/09/2021

Kế hoạch 149/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022, giai đoạn 2021-2025

09/11/2021

11/09/2021

Kế hoạch 151/KH-UBND

Kế hoạch chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021-2025

10/11/2021

11/10/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai