CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 22/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Đề án "tuyên truyền, giáo dục, vân động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 huyện Đức Cơ

09/03/2018

3/9/2018

Kế hoạch 17/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh năm 2018

09/02/2018

2/9/2018

Kế hoạch 05/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2018

15/01/2018

01/15/2018

Kế hoạch 100/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 14/5/2018

21/11/2018

11/21/2018

Kế hoạch 97/KH-UBND

Kế hoạch Ứng dụng CNTT huyện Đức Cơ năm 2019

12/11/2018

11/12/2018

Kế hoạch 57/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án " Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện đến năm 2020" Trên địa bàn huyện Đức Cơ

07/05/2018

5/7/2018

Kế hoạch 31/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 về lĩnh vực Thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Đức Cơ

05/04/2018

4/5/2018

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Cơ

24/12/2018

12/24/2018

Kế hoạch 33/KH-TNMT

Kế hoạch Phòng chông tham nhũng năm 2019 của phòng Tài nguyên Môi trường

20/02/2019

2/20/2019

Kế hoạch 13/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 của xã Ia Pnôn

15/02/2019

2/15/2019


|<<...21 22>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai