CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 100/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra tiến độ XDCB, giải ngân vốn đầu tư công; thu-chi ngân sách; Chương trình MTQG, giảm nghèo bền vững

14/08/2020

8/14/2020

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2020

07/08/2020

8/7/2020

Kế hoạch 97/KH-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025

04/08/2020

8/4/2020

Báo cáo 93/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020

24/07/2020

7/24/2020

Kế hoạch 89/KH-UBND

Kế hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện

20/07/2020

7/20/2020

Kế hoạch 85/KH-UBND

Kế hoạch phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2020 tại huyện Đức Cơ

07/07/2020

7/7/2020

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Đức Cơ giai đoạn 2020-2025

03/07/2020

7/3/2020

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2020

02/07/2020

7/2/2020

Kế hoạch 81/KH-UBND

Kế hoạch sơ kết 5 năm thự hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm " Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc"

04/07/2020

7/4/2020

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Đức Cơ lần thứ V

26/06/2020

6/26/2020


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai