CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 127/KH-UBND

Kế hoạch công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ nhằm duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới năm 2020

05/11/2020

11/05/2020

Kế hoạch 124/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng- mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

29/10/2020

10/29/2020

Kế hoạch 345/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2020

22/10/2020

10/22/2020

Kế hoạch 119/KH-UBND

Kế hoạch Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

15/10/2020

10/15/2020

Kế hoạch 116/KH-UBND

Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn huyện

05/10/2020

10/5/2020

Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm An toàn thông tin mạng giai đoạn 2021

29/09/2020

9/29/2020

Kế hoạch 113/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10/2020"

28/09/2020

9/28/2020

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, suối đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đức Cơ

19/09/2020

9/19/2020

Kế hoạch 105/KH-UBND

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm An toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

07/09/2020

9/7/2020

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông dân số đên năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

27/08/2020

8/27/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai