CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1726/UBND-KT

Về việc chủ động các biện pháp ứng phó với xu thế thời tiết, thủy văn vụ Đông Xuân năm 2016-2017

15/11/2016

15/11/2016

Công văn 1723/UBND-KT

Về việc chủ động các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên cây hồ tiêu

15/11/2016

15/11/2016

Công văn 1706/UBND-VX

Về việc liên quan đến bài báo "Báo động tình trạng lừa đảo phụ nữ dân tộc đi xuất nhập khẩu lao động"

11/11/2016

11/11/2016

Công văn 4086/UBND-VHXH

Về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách

22/10/2014

22/10/2014

Quyết định 33 /2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm học 2013 - 2014.

02/12/2013

12/12/2013

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

Quy định mức chi thực hiện hỗ trợ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/10/2014

23/10/2014

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

04/03/2011

14/03/2011

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

04/01/2011

14/01/2011

Kế hoạch 424/KH-UBND

Kế hoạch về tăng cường sử dụng văn kiện điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

18/02/2014

18/02/2014

Thông tư 04/2013/TT-BNV

Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

16/04/2013

01/6/2013


|<<...211 212 213 214 215 216 217 218>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai