CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quy chế 04/QC-HLHPN-CTY72,74,75

quy chế phối hợp công tác giữa Hội LHPN huyện với Công ty TNHH MTV 72, 74, CTy TNHH MTV, tổng CTy 15, chi nhánh Cty 75 giai đoạn 2017-2022

12/05/2017

12/5/2017

Quyết định 75/QĐ-MTTQ-BTT

thành lập Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện Đức Cơ

14/07/2017

14/7/2017

Chương trình 02/CTPH-MTTQ-TCCTXH

chương trình phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

13/07/2017

13/7/2017

Kết luận 43-KL/HU

Kết luận Hội nghị BTV Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2017

01/08/2017

1/8/2017

Kế hoạch 93/KH-UBND

Về việc đánh số và gắn biển số nhà tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ năm 2017

11/08/2017

11/8/2017

Kế hoạch 95/KH-UBND

Về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018

16/08/2017

16/8/2017

Quyết định 1732/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc BCĐ cải cách hành chính huyện

14/07/2017

14/7/2017

Quyết định 1759/QĐ-UBND

Về việc thành lập BCĐ công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học năm học 2017-2018

18/07/2017

18/7/2017

Kế hoạch 2756/KH-UBND

Về việc thực hiện chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với vấn đề án toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020

21/07/2017

21/7/2017

Kế hoạch 3105/KH-UBND

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của TTCP về việc tăng cường phối hợp triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/08/2017

11/8/2017


|<<...191 192 193 194 195 196 197 198 199 200...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai