CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/07/2021

7/28/2021

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Cơ

20/05/2021

5/20/2021

Báo cáo 17/BC-UBND

Báo cáo Kết quả hoạt động xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2015-2020

13/01/2021

1/13/2021

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

DECISION On: Promulgating regulations on investment supporting policies in Gia Lai Province

23/12/2016

12/23/2016

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

23/12/2016

12/23/2016

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai