CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Cơ

20/05/2021

5/20/2021

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố, công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

26/02/2021

2/26/2021

Công văn 23/TNMT

Thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện

19/01/2021

01/19/2021

Công văn 190/UBND-KT

Danh mục chi tiết kèm theo CV 190/UBND-KT ngày 02/02/2021

02/02/2021

2/02/2021

Công văn 190/UBND-KT

Ngày 02/02/2021 UBND huyện ban hành Công văn số 190/UBND-KT về việc đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-20215

02/02/2021

2/02/2021

Báo cáo 17/BC-UBND

Báo cáo Kết quả hoạt động xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2015-2020

13/01/2021

1/13/2021

Quyết định 633/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021

18/11/2020

11/18/2020

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

DECISION On: Promulgating regulations on investment supporting policies in Gia Lai Province

23/12/2016

12/23/2016

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

23/12/2016

12/23/2016

Quyết định 68/QĐ-UBND

DECISION Regarding the approval of the list of projects calling for investment of the province period 2020 - 2021

20/02/2020

2/20/2020


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai