CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 151/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 150/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

24/10/2022

10/24/2022

Quyết định 2451/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ đất ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

17/10/2022

10/17/2022

Quyết định 2450/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

17/10/2022

10/17/2022

Báo cáo 350/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát các chế độ, chính sách còn hiệu lực do Trung ương ban hành đối với các xã khu vực III, II biến động giảm khu vực; các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II đã ra khỏi danh sách dược phê duyệt giai đoạn 2021-2025

23/07/2021

7/23/2021

Báo cáo 258/BC-UBND

Báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

07/06/2021

6/7/2021

Quyết định 215/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hộ Người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, sổ tiết kiệm và bò giống từ nguồn "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" của huyện năm 2020

19/02/2021

2/19/2021

Quyết định 220/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm

24/02/2021

2/24/2021

Báo cáo 86/BC-UBND

Báo cáo số liệu quyết toán vốn sự nghiệp CT MTQG Gảm nghèo bên vững năm 2020

01/03/2021

3/01/2021

Quyết định 95/QĐ-UBND

Quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2021

3/9/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai