CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 350/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát các chế độ, chính sách còn hiệu lực do Trung ương ban hành đối với các xã khu vực III, II biến động giảm khu vực; các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II đã ra khỏi danh sách dược phê duyệt giai đoạn 2021-2025

23/07/2021

7/23/2021

Báo cáo 258/BC-UBND

Báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

07/06/2021

6/7/2021

Quyết định 215/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hộ Người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, sổ tiết kiệm và bò giống từ nguồn "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" của huyện năm 2020

19/02/2021

2/19/2021

Quyết định 220/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm

24/02/2021

2/24/2021

Báo cáo 86/BC-UBND

Báo cáo số liệu quyết toán vốn sự nghiệp CT MTQG Gảm nghèo bên vững năm 2020

01/03/2021

3/01/2021

Quyết định 95/QĐ-UBND

Quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2021

3/9/2021

Quyết định 99/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2020 trên địa bàn huyện

20/01/2021

1/20/2021

Báo cáo 16/BC-UBND

Báo cáo rà soát lại số liệu các hộ thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán và thời gian giáp hạt năm 2021

13/01/2021

1/13/2021

Báo cáo 814/BC-UBND

Báo cáo Đăng ký danh mục, nhu cầu kinh phí Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

30/12/2020

12/30/2020

Danh sách 772/BC-UBND

Danh sách hộ nghèo nhận quà tết 2021 do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng

15/12/2020

12/15/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai