CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 116/KHUBND

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025

05/07/2022

7/05/2022

Quyết định 1409/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa

06/06/2022

6/06/2022

Quyết định 1414/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa cải tạo nhà làm việc cấp II (cũ) tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy

06/06/2022

6/06/2022

Quyết định 1425/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ.

08/06/2022

6/08/2022

Quyết định 1460/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tổ dân phố 6 (đối diện ngân hàng Vietinbank), thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

13/06/2022

6/13/2022

Quyết định 1459/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tổ dân phố 7 (phía Đông Công an huyện, đường vào xã Ia Pnôn), thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

13/06/2022

6/13/2022

Quyết định 1458/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tổ dân phố 6 (Giáp trường phổ thông dân tộc nội trú), thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

13/06/2022

6/13/2022

Quyết định 1400/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hỗ trợ mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cải tạo năng suất vườn Điều

31/05/2022

5/31/2022

Quyết định 1813/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án: Định giá đất đối với các lô đất đấu giá năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huy n Đức Cơ

09/05/2022

5/09/2022

Quyết định 1213/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kế hoạch giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ

13/05/2022

5/13/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai