CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 815/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

04/06/2021

6/4/2021

Quyết định 554/QĐ-UBND

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 tại các xã: Ia Dom, Ia Kriêng, Ia Din và thị trấn Chư Ty

27/04/2021

4/27/2021

Quyết định 581/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Mua, trồng và chăm sóc cây phân tán năm 2021"

05/05/2021

5/05/2021

Quyết định 636/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phân bón hỗ trợ thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông xuân năm 20219-2020

06/05/2021

5/06/2021

Quyết định 427/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Cơ

15/04/2021

4/15/2021

Thông báo 74/TB-VP

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô

19/04/2021

4/19/2021

Thông báo 65/TB-VP

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

09/04/2021

4/09/2021

Quyết định 386/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)

06/04/2021

4/6/2021

Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) Dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

26/03/2021

3/26/2021

Quyết định 217/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đức Cơ

22/02/2021

2/22/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai