CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 202a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2023

31/01/2023

1/31/2023

Công văn 125a/UBND-KT

Bổ sung đăng ký danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2023

31/01/2023

1/31/2023

Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2022

28/01/2022

1/28/2022

Công văn 163a/UBND-KT

Đăng ký danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021

29/01/2021

01/29/2021

Quyết định 126a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2021

29/01/2021

01/29/2021

Quyết định 1994/QĐ-UBND

Quyết định 1994 thanh lý tài sản

24/10/2019

10/24/2019

Quyết định 1993/QĐ-UBND

Quyết định thanh lý tài sản

24/10/2019

10/24/2019

Văn bản 98/TCKH-QLĐTXD

Dự kiến danh mục và mức vốn phân bổ các dự án thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới nguồn ngân sách TW năm 2019

03/04/2019

4/03/2019

Nghị quyết 79/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2019

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 77/NQ-HĐND

Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020

21/12/2018

12/21/2018


|<<1 2 3>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai