CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 732/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ

26/05/2021

5/26/2021

Báo cáo 208/BC-UBND

Báo cáo kết quả kế hoạch đầu tư giai đoạn 20216-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

17/05/2021

5/17/2021

Tờ trình 58/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương thực hiện công trình cải tạo, chỉnh trang hoa viên Đồi Chư Ty

19/04/2021

4/19/2021

Tờ trình 72/TTr-UBND

Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty

12/05/2021

5/12/2021

Tờ trình 73/TTr-UBND

Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ

12/05/2021

5/12/2021

Quyết định 371/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 (đợt 2)

01/04/2021

4/01/2021

Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) Dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

26/03/2021

3/26/2021

Công văn 280/DM-UBND

Đề xuất nguồn vốn Dự án VNSAT năm 2021

23/02/2021

2/23/2021

Tờ trình 39/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án: Đường giao thông kết nối thị Trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

11/03/2021

3/11/2021

Tờ trình 43/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương đầu tư công trình, dự án từ nguồn vốn sự nghiệp

24/03/2021

3/24/2021


|<<1 2 3 4 5>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai