CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 186/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa xã Ia Dơk

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 185/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp điện khu dân cư quy hoạch TDP 7, thị trấn Chư Ty

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đường Trường Chinh, thị trấn Chư Ty

25/04/2023

4/25/2023

Quyết định 582/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Chợ Đức Cơ

17/03/2023

3/17/2023

Quyết định 584/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nghĩa địa huyện Đức Cơ

17/03/2023

3/17/2023

Quyết định 583/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng Tổ dân phố 4 (từ Trung tâm Chính trị đến đường bê tông)

17/03/2023

3/17/2023

Quyết định 588/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự án: Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Le 2, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

20/03/2023

3/20/2023

Nghị Quyết 161/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn bố tró cho từng dự án sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 160/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn đầu tư cho từng dự án sử dụng Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Quyết định 3008/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc tiểu dự án 1, dự án 3 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

27/12/2022

12/27/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai