CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 894/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án: Đo đạc trích đo, chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính thửa đất phục vụ công tác đấu giá đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

28/03/2022

3/28/2022

Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ gia đoạn 3

22/03/2022

3/22/2022

Quyết định 152/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường Quy hoạch khu dân cư (phía Tây Hội trường Tổ dân phố 7) thị trấn Chư Ty

17/01/2022

1/17/2022

Quyết định 150/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Cơ

17/01/2022

1/17/2022

Quyết định 3363/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - Giai đoạn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi

31/12/2021

12/31/2021

Quyết định 106/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Anh Hùng Núp

12/01/2022

1/12/2022

Quyết định 107/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nhà làm việc BCHQS xã Ia Lang

12/01/2022

1/12/2022

Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trụ sở UBND xã Ia Lang

12/01/2022

1/12/2022

Quyết định 109/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường mầm non Hải Âu

12/01/2022

1/12/2022

Quyết định 2561/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự án Đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ

14/10/2021

10/14/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai