CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 82/TTr-UBND ngày 24/6/2022 Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách đia phương năm 2021

24/06/2022

6/24/2022

Tờ trình 47/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương thực hiệ của BTV Huyện uỷ

20/04/2022

4/20/2022

Tờ trình 280/TTr-UBND

Tờ trình về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

21/12/2021

12/21/2021

Tờ trình 276/TTr-UBND

Tờ trình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

20/12/2021

12/20/2021

Tờ trình 98/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện

29/06/2021

6/29/2021

Tờ trình 99/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 sửa chữa trường THCS Lê Hồng Phong

29/06/2021

6/29/2021

Tờ trình 76/TTr-UBND

Tờ trình về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đức Cơ (lần thứ nhất)

14/05/2021

5/14/2021

Tờ trình 58/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương thực hiện công trình cải tạo, chỉnh trang hoa viên Đồi Chư Ty

19/04/2021

4/19/2021

Tờ trình 62/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện

26/04/2021

4/26/2021

Tờ trình 63/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020

26/04/2021

4/26/2021


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai