CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1804/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1803/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1821/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND các xã, thị trấn

09/08/2022

8/09/2022

Quyết định 1833/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND xã Ia Nan

12/08/2022

8/12/2022

Quyết định 1202/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung phương án phân bổ ngân sách

10/05/2022

5/10/2022

Quyết định 1201/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh dự toán chi thường xuyên của các trường học

10/05/2022

5/10/2022

Quyết định 1315/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 3)

18/05/2022

5/18/2022

Quyết định 1325/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

23/05/2022

5/23/2022

Quyết định 1000/QĐ-UBND

Quyết định về việc chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022

15/04/2022

4/15/2022

Quyết định 888/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển nguồn kinh phí không tự chủ được bổ sung sau ngày 30/9/2021 cho các đơn vị năm 2021 sang năm 2022

25/03/2022

3/25/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai