CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 253/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị đăng ký kế hoạch ứng vốn năm 2022

06/12/2021

12/06/2021

Tờ trình 03/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí Đường liên xã Ia Krêl-Ia Kla huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

11/01/2021

1/11/2021

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai