CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 156/NQ-HĐND

Nghị quyết về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022

14/11/2022

11/14/2022

Nghị quyết 118/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ kết dư ngân sách năm 2021

14/07/2022

7/14/2022

Nghị quyết 119/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sugn dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2022 từ nguồn chi khác ngân sách (đợt 1)

14/07/2022

7/14/2022

Nghị quyết 117/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

14/07/2022

7/14/2022

Nghị quyết 109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

28/04/2022

4/28/2022

Nghị quyết 101/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

24/12/2022

12/24/2022

Nghị quyết 100/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

24/12/2022

12/24/2022

Nghị quyết 102/NQ-HĐND

Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

24/12/2021

12/24/2021

Nghị quyết 92/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021

02/11/2021

11/02/2021

Nghị quyết 89/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 (đợt 2)

19/08/2021

8/19/2021


|<<1 2 3>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai