CHUYÊN MỤC

Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng và Tôn giáo
 
 
STT Tên thủ tục Tải về
1 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị  
2 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
 
3 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
4 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
5 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
6 Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh danh Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" BQP-GLA-238317
7 Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
8 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
9 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
10 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
11 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
12 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
13 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
14 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
15 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
16 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
17 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ  chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai