CHUYÊN MỤC

Uỷ ban nhân dân huyệnSTT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
 
1 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
2 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
3 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
4 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành ph
5 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện  1.002969 Lĩnh vực đất đai Uỷ ban nhân dân huyện
  
6 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp nhà nước giao đất để quản lý    
     
7 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 1.005367 Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
 
8 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe doạ tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe doạ tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 1.005187 Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
9 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lĩnh vực đất đai Uỷ ban nhân dân huyện
10 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)  2.001761 Lĩnh vực đất đai Uỷ ban nhân dân huyện
11 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 1.004206 Lĩnh vực đất đai Uỷ ban nhân dân huyện
12 Cấp giấy phép môi trường 1.010723.000. 00.00.H21 Lĩnh vực Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện
13 Cấp đổi giấy phép môi trường 1.010724.000. 00.00.H21 Lĩnh vực Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện
14 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 1.010725.000.00.00.H21 Lĩnh vực Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện
15 Cấp lại giấy phép môi trường 1.010729.000. 00.00.H21 Lĩnh vực Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
handle_cert.png