CHUYÊN MỤC

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
STT Tên thủ tục Tải về
1 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 1.003719 chưa lấy về
2 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 1.003693 chưa lấy về
3 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 1.003817 chưa lấy về
4 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính
5 Thẩm định thành lập tổ chức lại tổ chức hành chính chưa lấy về
6 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai