CHUYÊN MỤC

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công sản
 
STT Tên thủ tục Tải về
1 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thành lập dự án đầu tư
2 Quyết định thuê tài sản hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
3 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
4 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
5 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
6 Quyết định điều chuyển tài sản công
7 Quyết định bán tài sản công
8 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ
9 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
10 Quyết định thanh lý tài sản công
11 Quyết định tiêu hủy tài sản công
12  Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại
13 Tham toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
14 Mua quyển hóa đơn
15 Mua hóa đơn lẻ

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai