CHUYÊN MỤC

Thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
 
STT Tên thủ tục
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2.000720
3 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh  1.001570
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1.001266
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  2.000575
6 Đăng ký thành lập hợp tác xã
7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
 
8 Đăng ký khi hợp tác xã chia 
9 Đăng ký khi hợp tác xã tách
10 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
11 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
12 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
14 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 
15 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 
16 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
18 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
21 Giải thể tự nguyện hợp tác xã
   

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai