CHUYÊN MỤC

Quyết định về việc công bố  tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2023
 
 
STT Tên thủ tục
1 Quyết định 101/QĐ-UBND ngày 22/2/2023  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách ng ời c Công với cách mạng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND các xã, ph ờng, thị trấn 
2 Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 
3 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 20 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn
4 Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
5 Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6 Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7năm 2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
7 Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
8 Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
handle_cert.png