CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 03/NQ-UBBC

Nghị quyết về việc Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Đức Cơ khoá VII nhiệm kỳ 2021-2026

02/06/2021

6/2/2021

Kế hoạch 02/KH-TBTTTT

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

13/04/2021

4/13/2021

Nghị quyết 02/NQ-UBBC

Trang 2: Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử tại 10 đơn vị bầu cử đã ấn định

28/04/2021

4/28/2021

Nghị quyết 02/NQ-UBBC

Trang 1: Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử tại 10 đơn vị bầu cử đã ấn định

28/04/2021

4/28/2021

Kế hoạch 34/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

02/04/2021

4/02/2021

Quyết định 372/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Ia Din

06/04/2021

4/6/2021

Quyết định 379/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Ia Pnôn

06/04/2021

4/6/2021

Quyết định 378/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Ia Kla

06/04/2021

4/6/2021

Quyết định 377/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Ia Dơk

06/04/2021

4/6/2021

Quyết định 376/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Chư Ty

06/04/2021

4/6/2021


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai