CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 77/CV-UBND

triển khai các nhiệm vụ ứng phó bão số 4 Noru

27/09/2022

09/27/2022

BÁO CÁO 14/BC-UBND

BÁO CÁO CCHC QUÍ I NĂM 2020

27/02/2020

2/27/2020

Công văn 6/cv-ubnd

công văn trien khai

08/04/2019

10/4/2019

Công văn 2765/UBND- KTTH

Về việc triển khai chỉ thị số 31/CT- TTg

10/12/2018

10/12/2018

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai