Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
DICH.pngĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT CORONA CỦA XÃ IA PNÔN
SĐT: 0987700507 
 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH