CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
+ Ủy ban nhân dân xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Địa chỉ: Làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Mail công vụ: ubndiapnon.ducco@gialai.gov.vn

z3543822828338_900f073d0876dc7893eef6095df66a8c.jpg
Ông: Rơ Châm Khiêm.
Chức vụ: HUV- Bí thư Đảng ủy xa.
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1977.
Quê quán: Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Nơi ở: Làng Bua, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
ĐT: 0979.567.391
z3543823626783_e29bc913d6c45396b0bd543dab848092.jpg
Ông: Phan Ngọc Tuấn.
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.
Ngày tháng năm sinh: 23/09/1975
Quê quán: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định.
Nơi ở: Thị trấn Chư Ty, Đức Cơ.
Số ĐT liên hệ: 0983.234.460.
z3543822853874_ff373618c0c0423931097fed263018de.jpg
Bà: Rơ Lan H'Ngon.
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã.
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1985.
Quê quán: Làng Bua, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Nơi ở: Làng Bua, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Số ĐT liên hệ: 0373716744.
z3542984194199_0feaf35e9a25fc2594023e5f8755618b.jpg
Ông: Đàm Đức Tuấn.

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã.
Ngày tháng năm sinh:17/01/1978.
Quê quán: Trùng Khánh, Cao Bằng.
Nơi ở: Bàu Cạn, Chư Prông.
Số ĐT liên hệ: 0907.910.365.
z3543822856730_c00019eaaf6737691005627b85b83acf.jpg
Ông: Rơ Châm Giáo.

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã.
Ngày tháng năm sinh:02/03/1983.
Quê quán: Làng Bua, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Nơi ở: Làng Bua, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Số ĐT liên hệ:0345.942.980.
z3543822846709_9a6c12b5589108d50afac8eb1c2d42b5.jpg
Ông: Rơ Lan Khuyết.
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.
Ngày tháng năm sinh:04/03/1990.
Quê quán: Làng Chan, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Nơi ở: Làng Chan, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Số ĐT liên hệ:0382.947.276.
z3543878448856_5ec70e20c4df5e4e7397a34c0a9741d3.jpg
Bà: Ksor H'Biên.
Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQVN xã.
Ngày tháng năm sinh:25/12/1985.
Quê quán: Làng Bua, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Nơi ở:  Làng Bua, Xã Ia Pnôn, Đức Cơ.
Số ĐT liên hệ:0358.849.608
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai