CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien.png
 
- Xã Ia Pnôn là xã năm phía Tây Nam của huyện Đức Cơ, được thành lập năm 1991, là một xã vùng biên có đường Biên giới giáp với nước bạn Cămpuchia dài 7,2Km, là khu vực phòng thủ trọng yếu của huyên Đức Cơ; có diện tích tự nhiên 11.600,35 ha; trong đó diện tích đất lâm nghiệp của xã Ia Pnôn là 976,86 ha chiếm 11,85% diện tích đất tự nhiên và bằng 11,89% diện tích đất nông nghiệp (theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014). Phía Đông giáp xã thị trấn Chư Ty và xã Ia Kriêng; phía Tây giáp xã Ia Nan và nước bạn Cămpuchia; phía Nam giáp huyện Chư Prông; phía Bắc giáp xã Ia Kla và Ia Dom.
           - Xã Ia Pnôn phân chia dân cư trên 04 thôn, làng; dân số năm 2018 là 5.020 khẩu với 1272 hộ, trong đó: hộ là người đồng bào DTTS 1.103 hộ với 4.449 nhân khẩu chiếm 88,6% dân số toàn xã, chủ yếu là người Jrai.
          - Trên địa bàn xã có 03 loại hình tôn giáo sinh hoạt trên địa bàn (gồm: Công giáo; Tin lành miền Nam và hệ phái Tin lành Trưởng lão), trong đó người Jrai chiếm số đông, gồm 471 Hộ với 1859 Nhân khẩu.
Cụ thể:
Công giáo: 121 Hộ; 572 Nhân khẩu; 413 Nhân khẩu 14 tuổi trở lên.
Tin lành miền Nam: 342 Hộ; 1246 Nhân khẩu; 509 nhân khẩu trên 14 tuổi.
Tin lành Trưởng lão: 08 hộ; 41 nhân khẩu; 21 nhân khẩu trên 14 tuổi.
STT                                                          HỌ VÀ TÊN
1   Nhâm Văn Tiến
2    Hoàng Hồng Phong
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai