CHUYÊN MỤC

cctc.png
 
- Theo quy định tại Điều 11 xã Ia Pnôn có 5 thành viên gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 2 ủy viên (Công an, Quân sự). Thành viên Uỷ ban nhân dân được phân công phụ trách cụ thể phụ trách các lĩnh vực công việc được giao. Xã đã thực hiện đảm bảo về cơ cấu, số lượng phó chủ tịch và thành viên UBND, các thành viên đã nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ qua các thành viên đã phát huy tốt vai trò, công việc được phân công phụ trách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND xã.
- Về tổ chức của UBND cấp xã và việc bố trí các chức danh chuyên môn của UBND xã: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Việc bố trí chức danh chuyên môn của xã nhìn chung là hợp lý, đúng quy định tại các văn bản cấp trên, các văn bản này đã cụ thể hóa các yêu cầu về số lượng, chất lượng của từng chức danh chuyên môn cấp xã, thực tế xã cũng đã bố trí đầy đủ các chức danh chuyên môn theo yêu cầu, các chức danh chuyên môn đã phát huy được sở trường, năng lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của xã.
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai