CHUYÊN MỤC

dhpt.png
 
- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung mở rộng diện tích canh tác, tăng năng suất cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng mở rộng diện tích cây trồng lên 2.524,2 ha, tăng 400 ha so với nhiệm kỳ trước (2.124,2 ha); diện tích lúa nước vụ mùa 45 ha (tăng 15 ha so với nhiệm kỳ trước), diện tích lúa đông xuân lên 140 ha. Diện tích cây công nghiệp phát triển nhanh, từ 1.710 ha lên 1.935,8 ha; chuyển đổi một số diện tích cây công nghiệp kém hiệu quả; giữ nguyên diện tích cây tiêu, cây cao su phấn đấu 100% các hộ gia đình áp dụng các loại giống mới vào sản xuất, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm.
+ Trong chăn nuôi tập trung việc lai tạo đàn bò nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế đối với vật nuôi. Trong nhiệm kỳ tới phấn đấu phát triển quy mô chăn nuôi, số lượng, chất lượng đàn gia súc, gia cầm, đa dạng các loại vật nuôi.
+ Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng gắn với việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi lẫn chiếm đất rừng và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.
- Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đầu tư xây dựng:
+ Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động và phát triển. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh tăng năng suất, sản lượng, chất lượng nhằm tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho số lao động nhàn rỗi ở địa phương.
+ Tăng cường, tranh thủ nguồn hỗ trợ của cấp trên, nguồn đóng góp của nhân dân, để tập trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cơ sở. Nâng cấp và sửa chữa các công trình công cộng như: trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trường học, trạm y tế. Kiến nghị huyện kêu gọi các nhà đầu tư nâng cấp, xây dựng mới chợ trung tâm xã nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống, ổn định chính trị.
- Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, tài chính - ngân hàng:
 Phát huy nội lực và kêu gọi đầu tư bên ngoài để đẩy nhanh tốc độ phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn. Đảm bảo thương mại - dịch vụ hàng năm tăng trưởng bình quân từ 8 - 10%. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ thông tin liên lạc, dịch vụ thu mua trao đổi hàng hóa, dịch vụ cung ứng vật liệu xây dựng, dịch vụ y tế, thú y trên địa bàn. Hàng năm thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu Huyện giao. Thực hiện tốt việc quản lý, khai thác các nguồn thu, thu đúng, thu đủ chống thất thoát. Phấn đấu thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Đồng thời chủ động phát triển nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý khai thác tốt các nguồn thu. Chỉ đạo chính quyền quản lý chặt chẽ trong chi ngân sách, chi đúng quy định, đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chi tiết kiệm, không lãng phí.Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.
- Quản lý tài nguyên môi trường: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến người dân đạt 90% kế hoạch, khai thác sử dụng đất đai có hiệu quả, đúng quy hoạch. Xây dựng kế hoạch lâu dài để quản lý sử dụng hệ thống nước ngầm, đất, đá. Đề nghị các ngành chức năng sớm giải quyết khu quy hoạch xây dựng nghĩa địa, khu đổ rác thải. Phát động phong trào rộng rãi trong nhân dân trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường ,trồng cây che bóng mát dọc các tuyến đường liên thôn và có kế hoạch giao cho thôn quản lý, bảo quản cây phát triển.     - Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Ia Pnôn, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về giáo dục với các vùng thuận lợi. Làm tốt công tác duy trì sỹ số, tỉ lệ học sinh chuyên cần; phấn đấu tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, ; duy trì và giữ vững kết quả phổ cập Tiểu học dúng độ tuổi và phổ cập Trung học cơ sở; hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi trong năm 2015, tỉ lệ xét tốt nghiệp bậc trung học cơ sở hàng năm đạt từ 98-100%. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy- học, kiểm tra và đánh giá học sinh; chú trọng công tác giáo dục dạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.
- Đẩy mạnh các chương trình y tế cộng đồng nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ y tế,thực hiện tốt chương trình Dân số kế hoạch hóa gia đình, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tập trung đầu tư,cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, phấn đấu tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm Y tế đạt 99%, trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều đạt 100%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 20%.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 60 % gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 3/4 thôn làng văn hóa. Tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, đài truyền thanh, đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị đến nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã. Đồng thời xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sâu rộng hơn.
- Tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị tham gia vận động quần chúng nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực, chủ động tăng gia sản xuất, áp dụng khoa học kĩ thuật vào trong trồng trọt, chăn nuôi. Chủ động phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn( công ty cao su 72, công ty Quang Đức), thường xuyên quan tâm tạo môi trường và điều kiện để nhân dân sản xuất, kinh doanh, không để có hộ đói. Số hộ sử dụng điện, sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. Giải quyết việc làm: tiếp tục đề nghị công ty 72, công ty Quang Đức nhận hợp đồng chăm sóc vườn cây cao su nhằm ổn định cuộc sống xóa đói giám nghèo. Đồng thời liên hệ với các trung tâm dạy nghề gửi đi làm và học nghề cho con em các đối tượng chính sách. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%.
- Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, làm tốt công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn để bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; sống tốt đời, đẹp đạo.  Xử lý linh hoạt các vụ việc phát sinh, đấu tranh với các đối tượng truyền đạo trái phép, lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng và nhà nước ta.
- Tập trung quán triệt các quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.Không ngừng phát triển lực lượng quân sự địa phương đảm bảo về số lượng, vững mạnh về chất lượng; tăng quân số dân quân toàn xã lên 50 đồng chí, số lượng dân quân cơ động lên 30 đồng chí, dự bị động viên lên 220 đồng chí, lực lượng dân quân tại chỗ lên 16 đồng chí. Tăng cường xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân; luôn luôn nâng cao cảnh giác trước diễn biến hòa bình và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chỉ đạo lực lượng quân sự xã duy trì đảm bảo công tác huấn luyện và trực chiến, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra;chủ động xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện tốt kế hoạch diễn tập chiến đấu khi có chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.Thường xuyên chỉ đạo chính quyền phối hợp với mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyển quân; đăng ký quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hàng năm đạt 100% chỉ tiêu thanh niên đến tuổi lên đường nhập ngũ .
- Tăng cường lãnh đạo, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt thông tư số 23 của Bộ công an đến từng hộ gia đình. Đẩy mạnh và triển khai sâu rộng kế hoạch đấu tranh phòng chống trốn, chống thâm nhập qua biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông. Tập trung xây dựng lực lương công an từ xã đến thôn, làng trong sạch, vững mạnh. Có ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tong tình hình mới. Xây dựng và cũng cố phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc gắn với các phong trào hành động cách mạng trong quần chúng nhân dân.
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai