CHUYÊN MỤC

Xã Ia Pnôn là xã năm phía Tây Nam của huyện Đức Cơ, được thành lập năm 1991, là một xã vùng biên có đường Biên giới giáp với nước bạn Cămpuchia dài 7,2Km, là khu vực phòng thủ trọng yếu của huyên Đức Cơ; có diện tích tự nhiên 11.600,35 ha; trong đó diện tích đất lâm nghiệp của xã Ia Pnôn là 976,86 ha chiếm 11,85% diện tích đất tự nhiên và bằng 11,89% diện tích đất nông nghiệp (theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014). Phía Đông giáp xã thị trấn Chư Ty và xã Ia Kriêng; phía Tây giáp xã Ia Nan và nước bạn Cămpuchia; phía Nam giáp huyện Chư Prông; phía Bắc giáp xã Ia Kla và Ia Dom.
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai