CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KẾ HOẠCH số 18/KH-UBND

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

13/02/2023

2/13/2023

QĐ số 180/QĐ-UBND

QĐ v/v kiện toàn tổ công tác liên ngành

09/11/2022

11/09/2022

KẾ HOẠCH số 68/KH-PH

kế hoạch tổ chức phát đông phong trào

15/11/2022

11/15/2022

QĐ số 171/QĐ-UBND

QĐ Thành lập hội đồng tư vấn đất đai

16/10/2022

10/16/2022

KẾ HOẠCH số 179/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

18/10/2022

10/18/2022

KẾ HOẠCH số 53/KH-UBND

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ATTP DỊP TẾT TRUNG THU

06/09/2022

9/06/2022

KẾ HOẠCH số 06/KH-HĐND

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ

28/07/2022

7/28/2022

KẾ HOẠCH số 47/KH-UBND

KH TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

01/08/2022

8/01/2022

KẾ HOẠCH số 44/KH-UBND

Triển khai thực hiện chương trình hành động số 38-CTr/HU

05/07/2022

7/05/2022

KẾ HOẠCH số 32/KH-UBND

KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2025

31/05/2022

5/31/2022


|<<1 2>>|
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai