Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
PHONG-CHONG-DICH-2.png
ĐƯỜNG DÂY NÒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH DO VIRUT CORONA
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA DIN
- 0386259203
- 0869522391
Địa chỉ mail: ubndiadin.ducco@gialai.gov.vn