CHUYÊN MỤC

BỒI DƯỠNG LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT TUYÊN TRUYỀN MIỆNG Ở CƠ SỞ

17/08/2020
Sáng 11/8, tại Hội trường UBND thị trấn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Cơ tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Tham gia lớp tập huấn có 90 cán bộ nòng cốt ở thôn, làng, tổ dân phố của Cụm số 1 (gồm 4 xã: Ia Kla, Ia Kriêng, Ia Krêl và thị trấn Chư Ty).
Untitled.png
đ/c Nguyễn Ngọc Nam, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo
Tại lớp bồi dưỡng, các tuyên truyền viên cơ sở đã lắng nghe các nội dung về: kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền; Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, bám sát các thông tin chính thống, các hướng dẫn của cơ quan cấp trên về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; Tích cực Đấu tranh phòng-chống âm mưu tuyên truyền kích động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của các thế lực thù địch; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân ở các thôn, làng, tổ dân phố; Những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, vận động bà con dân làng thực hiện trong thời gian tới; Cảnh báo nhân dân nhận biết về các hành vi, hình thức lừa đảo qua mạng xã hội và cách phòng, tránh do các đồng chí báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày.
Với những nội dung tại buổi tập huấn đã bổ sung kiến thức trên một số lĩnh vực cũng như kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của hoạt động tuyên truyền ở cơ sở. Chính nhờ kênh thông tin quan trọng của đội ngũ này, niềm tin của người dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng, chính quyền ở cơ sở nâng lên; các điểm nóng chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước giảm, nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã dần thay đổi nhận thức, phấn đấu lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc./.                       
Văn Nam

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai