CHUYÊN MỤC

Ban Kinh tế XH HĐND huyện giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc chuyển mục đích sử dụng các loại đất tại xã Ia Din và Ia Krêl

17/12/2019
Thực hiện Kế hoạch giám sát trong năm, tháng 11/2019, Ban Kinh tế-XH HĐND huyện đã ban hành kế hoạch và thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc chuyển mục đích sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến ngày 30/9/20119 tại xã Ia Din và Ia Krêl.
Untitled.jpg
Ảnh minh hoạ
 Qua đợt giám sát, Ban Kinh tế-XH HĐND huyện đánh giá được kết quả thực hiện, đồng thời chỉ ra những tồn tại  đối với công tác QLNN về đất đại tại các xã đặc biệt là công tác QLNN về chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó Ban Kinh tế-XH HĐND huyện đã có 01 kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân huyện  và 04 kiến nghị đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Trong đó, đối với kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thanh tra công tác QLNN về CMĐSĐ tại  Ủy ban nhân dân huyện, để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật đất đai. Các nội dung kiến nghị của Ban kinh tế XH HĐND huyện đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện./.
(Đinh Khoa)

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai