CHUYÊN MỤC

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

18/08/2022
UBND huyện vừa ban hành Thông báo số 57/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Về treo cờ Tổ quốc: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:
Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 18/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022;
Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.
Về nghỉ lễ: Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022): Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trực xử lý công việc và bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong những ngày nghỉ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an thuyện,Các Đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.
                                                                                    Kiều Nhung
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai