CHUYÊN MỤC

Thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 huyện Đức Cơ theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện

09/06/2021

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai