CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO Tạm dừng tiếp, làm việc trực tiếp với công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

01/04/2020
Thực hiện Công văn số 1045/VP-NC ngày 31/03/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đảm bảo tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh; Công văn số 586/UBND-VX ngày 31/03/2020; Công văn số 578/UBND-NC ngày 01/04/2020 của UBND huyện, chỉ đạo:
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Tạm dừng tiếp, làm việc trực tiếp với công dân; chỉ tiếp nhận đơn trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.
Tạm dừng tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông có cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng. Hướng dẫn công dân thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ Bưu chính công ích…
 Theo đó, trên địa bàn tỉnh, huyện tạm dừng tiếp, làm việc trực tiếp với công dân; thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh, huyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hữu Dũng

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai