CHUYÊN MỤC

Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/06/2021
Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-026 tỉnh Gia Lai đã công bố kết quả và danh sách 71 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Danh sách cụ thể 71 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đăng tải
tại đây./.
Vũ Thuỷ

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai